Omavalvontasuunnitelma 2024

Lue lisää Kaarikeskuksen synnystä

Kaarikeskuksen arvot

Asiakaslähtöisyys

Toiminnallamme edistämme käyttäjäasiakkaidemme hyvinvointia, itsenäisyyden, vireyden ja omatoimisuuden säilymistä. Painotamme tätä näkökulmaa palvelutarjonnassamme sekä ostaja-asiakkaille että käyttäjäasiakkaille. Tunnistamme kummankin asiakasryhmän tarpeet ja tyydytämme ne odotukset ylittävillä palveluilla.

Turvallisuus

Pidämme huolta kiinteistöjen, asuntojen ja työympäristön turvallisuudesta. Panostamme turvallisuutta tuovaan teknologiaan. Ympärivuorokautisesti paikalla oleva henkilöstä varmistaa asukkaiden turvallisuuden ja tuo turvallisuudentunnetta myös niille asukkaille, jotka eivät ole jatkuvien palvelujen piirissä.

Osaaminen

Osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme. Huolehdimme, että osaamisemme on nykyisten ja tulevien vaatimusten edellyttämällä tasolla. Varmistamme osaamisen jatkuvan kehittymisen ylläpitämällä oppimiseen kannustavaa ilmapiiria ja tarjoamalla oppimismahdollisuuksia. Innostamme toisiamme kehittymään ihmisinä ja työssämme. Toimimme vuorovaikutuksessa keskenämme ja käytämme osaamistamme yhteisesti asiakkaidemme hyväksi.

Uudistuminen

Etsimme uusia ratkaisuja ja olemme valmiita muutoksiin. Uudistamme toiumintaamme vastaamaan tulevia vaatimuksia. Uudistumisella kehitämme toimintaamme ja parannamme asiakastyytyväisyyttä sekä varmistamme parhaiten toiminnan jatkuvuuden.