Toimintayksiköitämme ovat Kaarikeskus Nummelan keskustassa Pisteenkaarella ja Vesan- ja Viljonkoti Huhdanpaju 2:ssa. Kaarikeskuksessa työskentelee kaksi ja Vesan- ja Viljonkodissa kummassakin yksi hoitotiimi.

Henkilöstömme on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Arvostamme työntekijöidemme koulutusta ja ammattitaitoa. Olemme sitoutuneita tukemaan työntekijöitämme osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

 

Tarjoamme:

 • monipuolisen ja mielenkiintoisen työn
 • mahdollisuuden osallistua koulutuksiin ja kehittää omaa osaamista
 • motivoituneen ja yhteistyökykyisen työyhteisön
 • hyvän työilmapiirin
 • savuttoman työympäristön
 • mahdollisuuden yksilö- / ryhmätyönohjaukseen
 • laajennetun työterveyshuollon
 • työvaatetuksen
 • edullisen ateriointi mahdollisuuden
 • liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia

Työsuhteen ehdot on määritelty yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa.

 

Tarjoamme opiskelijoille:

 • työssäoppimisjaksoja ja työharjoittelua hoito-, ruokapalvelu- ja kiinteistönhoito- ja hallintoalan opiskelijoille
 • mahdollisuuden suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näyttöjä
 • paikkoja TET-jaksoille