Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia ja tarkoituksenmukaisia asumiseen, henkilökohtaiseen perushoitoon, ympärivuorokautiseen kotisairaanhoitoon ja kodinhoitoon liittyviä palveluja. Kaarikeskuksessa on mahdollista saada myös tehostettua ympärivuorokautista hoitoa.

Säätiön palveluksessa on yli 60 osaavaa hoitoalan ammattilaista, keittiöhenkilökunta, talouspäällikkö ja toimitusjohtaja. Kiinteistönhuollosta vastaa Nummelan Huoltokaksikko Oy.

Asiantunteva henkilökunta turvaa asukkaan henkilökohtaisen:

  • hoivan ja huolenpidon
  • turvapalvelun
  • kotisairaanhoidon
  • ateriapalvelun
  • kodinhoidon
  • saunotus- ja kylvetyspalvelun
  • vaatehuollon
  • kuntohoitajan ohjauksen
  • virikkeellisen ympäristön