Arvot


      Asiakaslähtöisyys


          Turvallisuus


           Osaaminen


         Uudistuminen


      Lue lisää arvoista


Nummelan Kaarikeskussäätiö työnantajana ja oppimisen mahdollistajana

 

Nummelan Kaarikeskussäätiö on vanhuksille ja vammaisille hoivapalveluja tuottava yleishyödyllinen yhteisö. Tarjoamme korkealaatuisia ja turvallisia hoivapalveluja kunnille ja yksityisille asiakkaille. Palvelumme koostuvat asumistuki-, kotihoito-, sairaanhoito- ja juhlapalveluista.

 

Toimintayksiköitämme ovat Kaarikeskus Nummelan keskustassa Pisteenkaarella ja Vesan- ja Viljonkoti Huhdanpaju 2:ssa Vihdin Katajassa. Kaarikeskuksessa työskentelee kaksi ja Vesan- ja Viljonkodissa kummassakin yksi hoitotiimi.

 

Henkilöstömme on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Arvostamme työntekijöidemme koulutusta ja ammattitaitoa. Olemme sitoutuneita tukemaan työntekijöitämme osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

 

Tarjoamme:

- monipuolisen ja mielenkiintoisen työn

- mahdollisuuden osallistua koulutuksiin ja kehittää omaa osaamista

- motivoituneen ja yhteistyökykyisen työyhteisön

- hyvän työilmapiirin

- savuttoman työympäristön

- mahdollisuuden yksilö- / ryhmätyönohjaukseen

- laajennetun työterveyshuollon

- työvaatetuksen

- edullisen ateriointi mahdollisuuden

- liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia

 

Työsuhteen ehdot on määritelty yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa.

 

Tarjoamme opiskelijoille:

- työssäoppimisjaksoja ja työharjoittelua hoito-, ruokapalvelu- ja
  kiinteistönhoito- ja hallintoalan opiskelijoille

- mahdollisuuden suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näyttöjä

- paikkoja TET-jaksoille

 

 

Ota yhteyttä:

Tule tekemään arvokasta työtä osaavien ihmisten kanssa.

Lähetä yhteystietosi lomakkeella, tai soita:


- hoitotyö Kaarikeskuksessa, vastaava sairaanhoitaja Petra Paalanen puh. 050 594 6047
- hoitotyö Viljon- ja Vesankodissa, vastaava sairaanhoitaja Sirpa Yrjölä 044 364 4600
- keittiö, emäntä puh. 044 364 4505
- hallinto, toiminnanjohtaja 044 364 4501

 

 

Henkilokunta